Õppedisaini alused

“Pebble in the Pond”- kokkuvõte kahest artiklist

Üheks tuntumaks Merrilli õpetamise mudeleid on “First Principles of Instructions”, milles 5 põhimõtet, mis suunavad, kuidas õpetada läbi probleemõppe elulisi situatsioone. See mudel peaks toetama ja suunama õpetajal õpetamist. Eelmainitud mudel lähtub eelkõige sisust, ehk siis elulisest ülesandest või probleemist, millest siis algab mitmete ülesannete jada. Iga ülesanne või samm peab saama tehtud, et edasi jõuda. Igas etapis tuleb midagi uut juurde ja lõppude lõpuks seostatakse see reaalse eluga. Alustatakse probleemi tutvustamisega / püstitamisega ja kuidas seda lahendada. Teiseks  peavad õppijad antud teadmisi kasutama ja lõimima uute teadmistega. Kolmandaks õppijatele näidatakse teatud olukordi, lahendeid ette, nt erinevaid juhtumikirjeldusi, mille kaudu nad omandavad uut informatsiooni ja teadmisi. Neljandaks õppijad rakendavad õpituid teadmisi ja oskusi. Viiendaks õppijad seostavad õpitu reaalse eluga.

Leidsin interneti avarusest sellise tabeli:

pilt-1

                                                     Joonis 1: First Principles of Instructions.

Merrilli õppedisaini mudel “Kivike tiigis”:

joonis2

                             Joonis 2: A Pebble-in-the-Pond approach to instructional design.

Joonisel 2 on 6 ringi välja toodud, kus tuumaks (Whole Task) on antud ülesanne / probleem, mille lahendamise käigus tekib uus ring.  Jada (Progression) ringis muutuvad ülesanded ja sammud järjest raskemaks. Osade (Components) ringis muutuvad ülesanded detailsemaks. Siin oluline koguda kogu info, mõelda küsimustele kuidas ja mis juhtub. Strateegia (Strategy) ringis on tähtis, mis võtteid kasutatakse ja kuidas viiakse läbi. Disaini (Interface) ringis on oluline osa kujundusel ja keskkonnal. Teostamine (Production) ringis realiseeritakse tulem.

Selliste õpetamismudelite järgi õpetamine aitab õpetajal kui ka õpilasel kujundada endas tervikpilti teatud olukorrast või situatsioonist. Mõeldes, millistes ainetundides sellist mudelit saaks kasutada, tuli koheselt mõttesse inimese- kui ka ühiskonna õpetuse tund (mõlemat ainet olen õpetanud), kuid eesti keele ja ka võõrkeele õpetajana saaksin neid printsiipe kasutada. Kindlasti ettevalmistus võtab palju aega, et läbi mõelda kõik etapid. Kuid toetudes nendele kahele mudelile, kus õppimine on suunatud läbi kogemustele ja praktikale, siis sellise õpistiili harrastades peaksid uued teadmised hästi omandatud saama. Õpetaja on kogu protsessi juures suunaja ja toetaja.

 

Loetud artiklid:

Merrill, D. (2002). A Pebble-in-the-Pond Model For Instructional Design. Performance Improvement, 39-44.

Merrill, D. (2007). A Task-Centered Instructional Strategy. Journal of Research on Technology in Education, 33-50.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s